Prorange header

Tänkvärt om polering


Lacken utsätts alltid för en yttre miljöpåverkan. Det kan vara industrinedfall, kåda, nedfall från träd, fågelspill, insekter och så vidare. Föroreningarna kan etsa sig fast i lacken och orsaka problem. Därför är det viktigt att använda rätt produkter, maskiner och tekniker när du polerar din bil.


Slipmedel

Om du använder rubbing som innehåller slipmedel måste ytan efterpoleras med ett finare polermedel. Det måste du göra för att ta bort polerrosorna och de små ”reporna” som den grova rubbingen efterlämnar. Vaxar du direkt efter rubbing kommer du bara att dölja ”reporna”. Vax är till för att skydda en polerad yta. 

Börja alltid med en lättare rubbing

Ta som regel att börja med en lättare rubbing. Om du behöver kan du sedan öka till en grövre rubbing. På så vis förenklar du momentet och överarbetar inte processen.  Rubbingar varierar med grovlek och mängden slipmedel som finns i produkten. Längst ner på rubbingarna i Prorange serien finns en gradering som visar dig hur kraftfull produkten är.  

Börja i den nya skolan 

Många har lärt sig polera efter den gamla skolan  och den tekniken och produkter som fanns då. Man ska komma ihåg att lacken har ändrats under dessa år. Den nya tekniken med tillhörande produkter har tagits fram för att matcha dagens lacker. Gör en förändring till den nya skolan genom att utbilda dig med ny kunskap, tekniker samt nya produkter